Autostrada Elbasan Metarlugji km-3-te Elbasan, Albania. Gjeje ne harte.

Slider

Rruge

Rruget "Migjeni" dhe "Kadri Roshi"

Detajet e Projektit


Bulevardi i Kasharit ka dy korsi për secilin kah lëvizjeje, korsi biçikletash dhe rrugë për këmbësorët. Ndërkaq, në këtë bulevard me përmasa moderne, janë të përcaktuara edhe zonat për gjelbërim, sistemi i ndriçimit, vijëzimet etj. Një lehtësim të ndjeshëm për qytetarët sjell edhe hapja e rrugës “Kadri Roshi” duke rritur urbanizimin e kësaj zone që në vitet e tranzicionit ka njohur një rritje të madhe të popullsisë.