Autostrada Elbasan Metarlugji km-3-te Elbasan, Albania. Gjeje ne harte.

Slider

Ndertesa

Rikonstruksion i Shkollës së Mesme Buqësore “ Mihal Shahini” Cërrik

Detajet e Projektit


Shkolla e Mesme Bujqesore “Mihal Shahini” me investitor “Minsitria e Financave dhe Ekonomise” ndodhet ne Bashkine e Cerrikut ne Qarkun Elbasan. Kjo shkolle eshte ndertuar ne vitin ne 1968 dhe perfaqeson shkollen e vetme ne qarkun e Elbasanit ne drejtimin Bujqesor-Veterinar, me nje sip prej 786 m2 dhe ka rreth 600 nxenes.

Ky investim kishte si qellim permirsimin e kushteve arsimore te nxenesve dhe konsiston ne:
1. Punime Ndertimi (Rifinitura, Hidroizolime, Dyer, Dritare etj )
2. Sistemim I oborrit te jashtem
3. Ndertimi I palestres dhe terreneve sportive
4. Instalim I sistemit te ngrohjes me kaldaje,