Autostrada Elbasan Metarlugji km-3-te Elbasan, Albania. Gjeje ne harte.

Slider

Ndertesa

Shkolla "Ali Gjahu"

Detajet e Projektit


Jo vetëm që mungonte sistemi i ngrohjes, por dyer e dritare ishin të shkatërruara, ndërsa sot gjendja sot është krejtësisht ndryshe.
Shkolla është rikonstruktuar në kushte bashkëkohore dhe plotëson të gjitha kriteret, që prindërit kërkojnë për fëmijët e tyre.
Janë jo pak, por 500 nxënës që mësojnë tashmë në ambiente krejtësisht të reja për një proces mësimor normal.