Autostrada Elbasan Metarlugji km-3-te Elbasan, Albania. Gjeje ne harte.

Slider

Ndertesa

Shtese anesore 3 kate dhe ndertim palestre per shkollen 9- vjecare “ Vilson Blloshmi”, Librazhd

Detajet e Projektit


Rikonstruksion dhe shtese anesore 2 kate e godines ekzistuese te Shkolles sherbeu per permiresimin e kushteve te ambieteve te shkolles dhe zgjerimin e disa prej ketyre ambienteve, dhe ndertimin e palestres.
Realizimi I ketij projekti eshte hartuar nga Drejtoria e Projekteve dhe Standartizimit, Bashkia Elbasan ne vitin 2015. Stafi Teknik I Shoqerise ka qene I angazhuar per te zbatuar punimet, ne perputhje me kushtet teknike te projektimit e te zbatimit.

Punimet jane te Realizuara me kujdes ne perputhje me kerkesat e Projektit, Standarteve Shteterore, KTP e KTZ